سوابق آموزشی

  1.  1377-  تاکنون، دانشگاه آزاد اراک، همکاری با گروه انگلیسی در تدریس زبان دوم فرانسه 1 ، 2 ، 3 ، 4

  2. 1379 – تاکنون، دانشگاه آزاد اراک، تدریس دروس کارشناسی رشته مترجمی و ادبیات زبان فرانسه : خواندن دروس پیش دانشگاهی فرانسه کارشناسی: خواندن، گرامر، دیکته، مکالمه، آزمایشگاه، فرانسه اختصاصی 1 و2، فرانسه عمومی، آواشناسی،  دیکته و گرامر 1، 2، 3، 4 ، ترجمه متون گوناگون فرانسه- فارسی / ترجمه متون علوم انسانی و اجتماعی فرانسه- فارسی و بالعکس- کلیه واحدهای ترجمه کارشناسی- ترجمه متون علمی و فنی، خواندن و درک مفهوم متون علوم انسانی و اجتماعی- خواندن متون گوناگون، تفسیر متون ادبی – درآمدی بر ادبیات- انشای ساده- انشای ادبی-ترجمه متون ادبی- مکتب های ادبی و ...

  3. 1387 -  تاکنون، دانشگاه آزاد اراک، تدریس دروس کارشناسی ارشد رشته ادبیات فرانسه : ترجمه متون ادبی- انشای ادبی- رمان نو- تفسیر متون ادبی- نقد تفسیری - تفسیر یک اثر ادبی - شعر در قرن - 20 شعر در قرن 19، کلیات ادوار ادبی فرانسه ازقرون وسطی تا آخر رنسانس و ...

  4. 1387 -  تاکنون، دانشگاه آزاد اراک، راهنمایی و مشاوره و داوری پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته ادبیات فرانسه

  5. 1389 - تاکنون، دانشگاه آزاد اراک، تدریس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی به دانشجویان کارشناسی کلیه رشته ‌ها.

  6. 1390- 1394، دانشگاه آزاد اراک، تدریس آشنایی با مبانی کامپیوتر به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای کلیه رشته ‌ها.

  7. 1390- 1394، دانشگاه آزاد اراک، تدریس روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای کلیه رشته ‌ها.

  8. 1394  تاکنون، دانشگاه آزاد اراک، همکاری با گروه حقوق در تدریس متون حقوقی 1 و 2 به زبان فرانسه برای دانشجویان کارشناسی رشته حقوق.