معرفی

رزیتا عیلانی

عضو هیأت علمی رسمی - قطعی گروه زبان و ادبیات فرانسه استادیار پایه ۲۱ ، دانشگاه آزاد واحد اراک

rozita_ilani@yahoo.fr  -  r-ilani@iau-arak.ac.ir

سوابق آموزشی

 • ۱۳۷۳-۱۳۶۹: کارشناسی رشته مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهراء (س)، تهران،  معدل: 17/83، عنوان پایان‌نامه : "پیش بینی و کاهش سوانح طبیعی : زلزله " (ترجمه از فرانسه به فارسی).

 • ۱۳۷۶-۱۳۷۴ : کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تحصیلات تکمیلی، معدل : 17/46، عنوان پایان‌نامه : L’interférence de la langue maternelle dans l'enseignement de la langue étrangère .

 • ۱۳۸۶-۱۳۸۳ : دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، معدل : 18/09 عنوان تز : Phrase Proustienne .

 • ۱۳۸۵: دوره بازآموزی زبان فرانسه مخصوص مدرسین زبان فرانسه تحت عنوان زبانشناسی فرانسه، تابستان ۸۵ ، بزانسون- فرانسه، مرکز آموزش زبانشناسی CLA  

 • ۱۳۸۹-۱۳۸۸: دوره‌های بازآموزی زبان فرانسه مخصوص اساتید زبان فرانسه تحت عنوان آموزش و تربیت مدرسین زبان فرانسه، مرکزSCAC   سفارت فرانسه در تهران و دانشگاه BELC  در نانت- فرانسه

 • ۱۳۹۵ : دوره آموزشی مجازی بازآموزی حرفه‌ای تدریس زبانLe module de formation professionnelle de l'enseignement du français langue étrangère PRO FLE intitulé Construire une unité didactique  به مدت  ۴۰ ساعت درAgence universitaire de la Francophonie  - کانادا

 • ۱۳۹۶ : دوره آموزشی مجازی بازآموزی حرفه‌ای تدریس زبانLe module de formation professionnelle de l'enseignement du français langue étrangère PRO FLE Piloter une séquence pédagogique  به مدت ۴۰ ساعت درAgence universitaire de la Francophonie   - کانادا

 • ۱۳۹۶ : دوره آموزشی مجازی بازآموزی حرفه‌ای تدریس زبانLe module de formation professionnelle de l'enseignement du français langue étrangère PRO FLE Evaluer  به مدت ۴۰ ساعت درAgence universitaire de la Francophonie   - کانادا

سوابق شغلی

 • ۱۳۷۴-۱۳۷۱  : مترجم زبان فرانسه  –  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران

 • ۱۳۷۶-۱۳۷۴  : کارشناس – مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران

 • ۱۳۷۶ – تاکنون :  عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک