سعید چاوشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیزراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعیعلوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی-زراعت
کارشناسیمهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعضو هیآت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری زراعت (اگرو تکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی)

مدیر گروه دکتری اصلاح نباتات (ژنتیک و به نژادی گیاهی)

 مدیر گروه دکتری باغبانی – گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای

مدیر گروه دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت

مدیر گروه دکتری باغبانی- گیاهان زینتی

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری حشره‌شناسی

مدیر گروه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

مدیر گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

مدیر گروه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

مدیر گروه کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

مدیر گروه کارشناسی مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی

مدیر گروه کارشناسی مهندسی فضای سبز

مدیر گروه کارشناسی تولیدات گیاهی

  1. اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی (تنش‌ها، تغذیه گیاهی و ...)
  2. فیزیولوژی و تکنولوژی بذر
  3. فیزیولوژی علف‌های هرز و علف‌کش‌ها
  4.  کشاورزی زیستی (ارگانیک)
  5. تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی (هورمون‌های گیاهی)