شیما چهره ای

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸علوم جانوریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴علوم جانوری-فیزیولوژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۸۰زیست شناسی (علوم جانوری)-فیزیولوژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

ردیف سمت تلریخ محل خدمت
از تا

1

سرپرست آزمایشگاه های زیست شناسی ومیکروبیولوژی

7/1369

7/1370

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

2

مدیریت ساختمان مجموعه آزمایشگاههای واحد تهران شمال وسرپرست آزمایشگاههای زیست شناسی ومیکروبیولوژی

7/1370

10/1374

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

3

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

3/1375

10/1379

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

4

عضو کمیته انتظامی اساتید

2/1377

4/1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

5

مدیر گروه میکروبیولوژی

10/1379

2/1381

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

6

رئیس دانشکده علوم پزشکی

2/1381

93/3/3       

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

7

عضو کارگروه پزوهش آمار وفناوری استان

4/1381

10/1385

استانداری مرکزی

 

8

عضو شورای آموزشی دانشگاه

2/1381

93/3/3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

9

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

1/1382

92/113

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

10

عضوکمیسیون موارد خاص دانشگاه

7/1383

13/3/93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

11

              عضو کمیته منتخب دانشگاه

3/1383

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

12

مدیر مسئول فصلنامه یافته های زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

7/1383

تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

13

عضو هیات تحریریه فصل نامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

7/1383

تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

14

دبیر علمی همایش بهداشت جوانان

1384

1384

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

15

عضو کمیته تحقیقات منطقه 5

2/1385

2/1387

منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی

16

دبیر علمی همایش مواد روان گردان

1386

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

17

عضو کمیته جذب استاد استان مرکزی

1387

1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

18

عضو کمیته ارتقاء سلامت ومبارزه با مواد مخدر

3/1387

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

19

عضو شورای انتشارات منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی

5/1387

1392

منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی

20

عضو اتاق فکر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

1387

1389

استانداری مرکزی

21

دبیر علمی همایش منطقه‌ای عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های ویژه

15/12/1387

15/12/1387

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

22

دبیر علمی همایش ملی عفونتهای ویروسی

6/3/1389

6/3/1389

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

23

عضو کمیته منتخب استان مرکزی

27/1/90

1392

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

24 عضوشورای هم اندیشی اساتید 1/11/93 تاکنون   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
25 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی 1/7/97 تاکنون   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
26 عضو کمیته ی انضباطی دانشجویی 24/8/97 تاکنون   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
27 عضو کمیته ی ارزشیابی دفتر توسعه آموزش 5/10/97 تاکنون   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1392

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی در سال 1390

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی در سال 1389

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1388

انتخاب به عنوان زن موفق استان 1382

هورمون شناسی

فیزیولوژی

زیست شناسی جانوری

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکوفیزیولوژی

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

روانشناسی فیزیولوژیک

احساس و ادراک

فیزیولوژی اعصاب و غدد

مقدمات نوروسایکلوژی

فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد)

 

  طرحهای تحقیقاتی

ردیف تاریخ اتمام عنوان طرح  مجری و همکاران طرح

1

1382/12/26 بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش ها ودرمانگاههای بیمارستان ولی عصر (عج)

شیما چهرئی –

علی چهرئی

2

1385/1/21 مقایسه پاسخهای سمپاتیکی پوست در افراد مبتلا به افسردگی ومانیا با افراد سالم

شیما چهرئی –

بهمن صالهی

3

1391/6/12 بررسی ارتباط میزان استرس امتحان و شاخص های ایمنی خون

شیما چهرئی -

الهه الهی -

حمید رضا غیابی

4

1396/10/18 بررسی اثر داروی پنتوکسی فیلین بر عوارض ناشی ازاستفاده طولانی مدت  مورفین در بافت بیضه موش صحرایی نر

شیما چهرئی  -

علی قنبری

 

 

 

مشاوره و راهنمایی پایان نامه

  • راهنمایی بیش از 60 پایان نامه
  • مشاوره بیش از 70 پایان نامه
  • داوری بیش از 80 پایان نامه

هورمون شناسی

فیزیولوژی

زیست شناسی جانوری

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکوفیزیولوژی

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

روانشناسی فیزیولوژیک

احساس و ادراک

فیزیولوژی اعصاب و غدد

مقدمات نوروسایکلوژی

فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد)

سوابق پژوهشی

- تدریس  دوره آموزشی «روش تحقیق (برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان)» - مهر ماه 1384

- تدریس  کارگاه «روش تحقیق در شاخه علوم پزشکی»- مرداد ماه 1384

- همایش منطقه ای بیوتروریسم (دبیر کمیته علمی همایش)، خرداد ماه 1390

- همایش ملی عفونت های ویروسی با محوریت آنفولانزا (دبیر علمی همایش)، خرداد ماه 1389

- همایش منطقه ای عفونت های بیمارستانی در بخش های ویژه (دبیر علمی همایش)، اسفند ماه 1387

- همایش مواد روان گردان (دبیر علمی همایش)، آذر ماه 1386

- همایش سراسری بهداشت جوانان (دبیر علمی همایش)، خرداد ماه 1384

- همایش منطقه ای بیوتروریسم (عضویت در کمیته علمی)، 1390-1389

- همایش منطقه ای جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم (عضویت در کمیته علمی)، 1383-1382

- جشنواره فرهیختگان منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (عضویت در ستاد هماهنگی)، شهریور ماه تا آذر ماه 1392

 

مدیر مسئولی و عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زیستی (یافته های زیست شناسی)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - از 1383 - ادامه دارد