سهراب اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکهیات علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

1. مدیر فرهنگی آزاد خمین 1387-1393

2. کارشناس گروه معارف واحد خمین 1387- 1393

 

 

1. تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2. تاریخ امامت

3. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

4. تاریخ ایران دوره اسلامی

1. تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2. تاریخ امامت

3. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 

4. تاریخ ایران اسلامی

5. تاریخ مصر و شام

6. تاریخ مغرب و اندلس

سوابق پژوهشی

1- همایش ملی نهضت علمی فرهنگی از نگاه امام خمینی(ره)- خرداد 1389- دانشگاه آزاد خمین

 

1- فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام