مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی سیره تربیتی - سیاسی پیامبر: با تأکید بر «تألیف قلوب»رضا سروری- قربانعلی قربانزاده- سهراب اسلامی- ناصر جهرمیفصلنامه علمی ، بصیرت و تربیت اسلامیشماره 57، تابستان 1400
۲بررسی نقش زنان در احیای تمدن اسلامی در حوزه فرهنگی-اجتماعی عصر بویهجمیله میرزاخانی حسین خسروی سهراب اسلامیپژوهش نامه اسلامی زنان و خانوادهسال هشتم شماره ۲۱ زمستان ۱۳۹۹
۳منشآت منصب قضا و جایگاه قاضیان تیموری در خطه خراسان بزرگ و انعکاس آن در نگارگریمحمدرضا بختیاری نیازآبادی حسین خسروی سهراب اسلامی ابوالفضل حسن آبادینشریه مطالعات هنر اسلامیدوره 17، شماره 40، زمستان 1399
۴شاخصه ها و سیاست های آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه هاجواد رجبی مندی- حسین خسروی- سهراب اسلامی- ابوالفضل حسن آبادینشریه مطالعات هنر اسلامیتابستان ۱۳۹۹
۵نقش زنان در چرخه تولید منسوجات و تاثیر آن در شکوفایی اقتصاد دوره صفویندا کعبه- حسین خسروی- سهراب اسلامیفصلنامه تاریختابستان ۱۳۹۹
۶بازپژوهشی امامت و تجلی ولایت در آینه غدیرحسین خسروی- سهراب اسلامیمجله پژوهش های اعتقادی کلامیپیاپی ۱۵ -پاییز ۱۳۹۳
۷نظم و امنیت اجتماعی در دوران آل بویه بر پایه سپاه کارآمدجمیله میرزاخانی حسین خسروی سهراب اسلامیفصلنامه تاریخپاییز 1399
۸نقش و جایگاه سیاسی زنان هیئت حاکمه در عصر صفویحسین خسروی سهراب اسلامی ندا کعبهفصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیبهار ۱۴۰۰
۹اخلاق مداری پیامبر(ص) در غزواتسهراب اسلامی- حسین خسروی- عبداله رحیمیمجله پژوهش های اخلاقی1398
۱۰بازخوانی مواضع سیاسی و شیوه مبارزاتی امام صادق(ع) در برابر بنی‌امیه در حفظ و حراست فرهنگ شیعیسهراب اسلامی- حسین خسروی- عباس رهبریمجله: جستارهای سیاسی معاصر1397
۱۱سیری بر مکتب تاریخ‌نگاری مدینهسهراب اسلامیمجله: مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام1397
۱۲بررسی تاریخی جایگاه امام صادق (ع) در مهندسی فرهنگ و تمدن اسلامیسهراب اسلامی- حسین خسروی- عباس رهبریفقه و تاریخ تمدن1397
۱۳ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت سیاسی و نظامی ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ (138-422ق.)سهراب اسلامی- یونس فرهمندمطالعات تاریخ اسلام1396
۱۴مجادلات کلامی و مخاصمات دینی یهود در دوره پیامبر (ص)سهراب اسلامی- حسین خسرویمجله: پژوهش‌های اعتقادی کلامی1395
۱۵بنی رزین و مناسبات بربری – عربی مسلمانان در اندلس سده‌های میانهسهراب اسلامی- دکتر یونس فرهمند- دکتر هادی عالم زادهمجله: تاریخ و تمدن اسلامی علوم و تحقیقات تهران1394
۱۶بررسی زمینه ها و راه های ورود تشیع به مغربسهراب اسلامی- حسین خسرویشیعه پژوهی1394
۱۷بازپژوهشی امامت و تجلی ولایت در آینه غدیرسهراب اسلامی- حسین خسرویپژوهش های اعتقادی کلامی1393
۱۸تمایز عالم ملک و ملکوت از نگاه قرآن و روایاتسهراب اسلامی- حسین خسرویفصلنامه علوم اسلامی ساوه1389
۱۹نهضت ترجمه در جهان اسلامسهراب اسلامی- حسین خسرویمجله: زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک1386
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.