مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱اخلاق مداری پیامبر(ص) در غزواتسهراب اسلامی- حسین خسروی- عبداله رحیمیمجله پژوهش های اخلاقی1398
۲بازخوانی مواضع سیاسی و شیوه مبارزاتی امام صادق(ع) در برابر بنی‌امیه در حفظ و حراست فرهنگ شیعیسهراب اسلامی- حسین خسروی- عباس رهبریمجله: جستارهای سیاسی معاصر1397
۳سیری بر مکتب تاریخ‌نگاری مدینهسهراب اسلامیمجله: مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام1397
۴بررسی تاریخی جایگاه امام صادق (ع) در مهندسی فرهنگ و تمدن اسلامیسهراب اسلامی- حسین خسروی- عباس رهبریفقه و تاریخ تمدن1397
۵ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت سیاسی و نظامی ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ (138-422ق.)سهراب اسلامی- یونس فرهمندمطالعات تاریخ اسلام1396
۶مجادلات کلامی و مخاصمات دینی یهود در دوره پیامبر (ص)سهراب اسلامی- حسین خسرویمجله: پژوهش‌های اعتقادی کلامی1395
۷بنی رزین و مناسبات بربری – عربی مسلمانان در اندلس سده‌های میانهسهراب اسلامی- دکتر یونس فرهمند- دکتر هادی عالم زادهمجله: تاریخ و تمدن اسلامی علوم و تحقیقات تهران1394
۸بررسی زمینه ها و راه های ورود تشیع به مغربسهراب اسلامی- حسین خسرویشیعه پژوهی1394
۹بازپژوهشی امامت و تجلی ولایت در آینه غدیرسهراب اسلامی- حسین خسرویپژوهش های اعتقادی کلامی1393
۱۰تمایز عالم ملک و ملکوت از نگاه قرآن و روایاتسهراب اسلامی- حسین خسرویفصلنامه علوم اسلامی ساوه1389
۱۱نهضت ترجمه در جهان اسلامسهراب اسلامی- حسین خسرویمجله: زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک1386
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.