سمانه غنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیکامپیوتر -نرم افزارعلوم و تحقیقات تهران