مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تأثیر کلاسهای آمادگی زایمان بر رضایتمندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394زهرا معصومی، فاطمه شبیری، سیمین کریمی*، قدرت الله روشناییمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار20161120
۲تاثیر مراقبت کانگرویی بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس در شهر همدانپریسا پارسا، سیمین کریمی*، بهناز بصیری، قدرت الله روشناییجورنال Pan African Medical20180531
۳عوامل تعیین کننده جفت سرراهی: یک مطالعه مورد شاهدیفاطمه شبیری، انسیه جنابی*، منوچهر کرمی، سیمین کریمیBimedical Research &Therapy20170628
۴تاثیر مشاوره و آموزش کلاس های آمادگی زایمان بر پیامدهای بارداری، یک کارآزمایی بالینی تصادفیسیمین کریمی، فریده کاظمی*، زهرا معصومی، فاطمه شبیری، قدرت الله روشناییElectronic Physician20161115
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.