سمیرا ملکیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴ماماییعلوم پزشکی تهران
کارشناسی۱۳۸۷ماماییعلوم پزشکی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۷