سارا تقی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی کامپیوتر-نرم افزاراراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر-نرم افزاراراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷