شهربانو کاهدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۵فقه مبانی حقوقدانشگاه آزاد اسلامی قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق پژوهشی

رتبه اول مسابقات زیارت عاشورا در کانون قرآن و عترت اساتید

رتبه چهارم مسابقات تفسیر موضوعی قرآن در کانون قرآن و عترت اساتید

رتبه دوم  تفسیر موضوعی قرآن کریم  در کانون قرآن و عترت اساتید

رتبه اول بین المللی بانوان قرآن پژوه در همایش بین المللی در سال 1394

 

 

همایش ملی آسیب ها و فرصتهای اقتصادی

کنفرانس ملی ضرورتهای رشد و توسعه پایدار

مجله علمی و تخصصی نیروی انتظامی