سیدحمید لاجوردی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مهندسی عمران - عمرانآزاد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی عمران -ژئوتکنیکاینسای لیون - فرانسه
دکتری۱۳۹۲مهندسی عمران - ژئوتکنیکاینسای لیون - فرانسه
فوق دكتری۱۳۹۳مهندسی عمران - ژئوتکنیکاینسای لیون - فرانسه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی عمراناستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت