شاهین مبارک آبادـی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶فیزیکاراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۰فیزیک-اپتیکدانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
دکتری۱۳۹۲فیزیک-ماده چگال نرمدانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد اراکهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

3 سال مدیر گروه فیزیک

دروس پایه و تخصصی فیزیک در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد