شادی مقدم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵پرستاریعلوم پزشکی اراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۶پرستاری- روان پرستاریآزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پزشکیعضو هیات علمیپیمانیبورسیه دکتری

سوابق اجرایی

1-عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی  از تاریخ 24//1393/08   به مدت یکسال

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس دفتر توسعه آموزش     EDO            از تاریخ 09/08 /1394    لغایت  1397/09/11         

2-سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک (طبق نامه مورخ  1396/09/25     مدیر کل دفتر توسعه پژوهش ،فن اوری و نوآوری علوم پزشکی  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی )         

تقدیر به عنوان مولف برتر دانشگاه در سال 1394

پرستاری

روان پرستاری

اخلاق حرفه ای

بهداشت روان

روان شناسی

دبیر علمی همایش دانشجویی " سوء مصرف مواد و داروهای روان گردان " اردیبهشت 1395

پرستاری

بهداشت روان

روان شناسی

سوابق پژوهشی

- همایش " سوء مصرف مواد و داروهای روانگردان"

-کارگاه اصول گزارش نویسی در پرستاری

-کارگاه مدیریت استرس و بحران ویژه کارمندان

-کارگاه آموزش سلامت جنسی به خانواده ها

دبیر علمی همایش "سوء مصرف مواد و داروهای روان گردان" اردیبهشت 1395