شهرو مختاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی آبرازی کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی آب-آبیاری زهکشیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۱هیدرولوژی منابع آبعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۷

ساعات حضور

یکشنبه تا چهارشنبه

۸صبح تا ۴ بعد از ظهر