سیامک ذبیحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدتوسعه روستایی - توسعه کشاورزیرازی کرمانشاه
دکترای تخصصیتوسعه کشاورزیعلوم وتحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر کل آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال 1382 تا1384

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1385 تا 1387

اقتصاد و سیاست های توسعه کشاورزی