نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۶۴ مورد.
مهدی

مهدی فرتاش

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
مهدی فرتاش
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-fartash/fa

مهدی فرخی

استاد
فنی و مهندسی
مهدی فرخی
استاد -
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-farrokhi/fa

علی فرقانیها

استادیار
علوم پایه
علی فرقانیها
استادیار دکتری
۰۸۶۳۷۲۲۴۳۷۵ علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-forghaniha/fa

محبوبه فهیم کلام

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
محبوبه فهیم کلام
دانشیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-fahimkalam/fa

حسن

حسن فیض آبادی

استادیار
علوم پایه
حسن فیض آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/feiz1970math/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا قاری

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
محمدرضا قاری
دانشیار دکتری
۳۴۱۳۲۱۴۳ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mr-ghari/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی قاسمی

استادیار
علوم پزشکی
مرتضی قاسمی
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۴۱۲۵۰۱ علوم پزشکی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-ghasemi/fa

Google Scholar

وحید قاسمی عهد

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
وحید قاسمی عهد
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/v-ghasemiahd/fa

فاطمه قنبری

استادیار
علوم پزشکی - علوم آزمایشگاهی
فاطمه قنبری
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۴۱۲۵۲۸ علوم پزشکی - علوم آزمایشگاهی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-ghanbari/fa

Google Scholar

شهربانو کاهدی

مربی
دانشکده علوم انسانی
شهربانو کاهدی
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-kahedi/fa

عطاله

عطاله کریمی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
عطاله کریمی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-karimi/fa

Google Scholar
عباس

عباس کریمی

استادیار
فنی و مهندسی
عباس کریمی
استادیار فوق دكتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/akarimi/fa

سیمین کریمی

مربی
علوم پزشکی - مامایی
سیمین کریمی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پزشکی - مامایی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-karimi/fa

مهدی کریمی تبریزی

استادیار
مدیریت - حسابداری
مهدی کریمی تبریزی
استادیار -
- مدیریت - حسابداری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-karimit/fa

میرجلال الدین کزازی

مربی
دانشکده علوم انسانی
میرجلال الدین کزازی
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mj-kazazi/fa