نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۶۹ مورد.
منصوره

منصوره غیاث آبادی

استادیار
فنی و مهندسی
منصوره غیاث آبادی
استادیار کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-ghiasabadi/fa

Google Scholar
مجید

مجید غیاثی

مربی
مدیریت - مدیریت بازرگانی و صنعتی
مجید غیاثی
مربی دکتری
۰۸۶۳۳۴۱۲۲۸۸ مدیریت - مدیریت بازرگانی و صنعتی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-ghiasi/fa

جعفر
جعفر فخرائی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۶۹ -

http://faculty.iau-arak.ac.ir/j-fakhraee/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی فرتاش

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
مهدی فرتاش
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-fartash/fa

مهدی فرخی

استاد
فنی و مهندسی
مهدی فرخی
استاد -
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-farrokhi/fa

علی فرقانیها

استادیار
علوم پایه
علی فرقانیها
استادیار دکتری
۰۸۶۳۷۲۲۴۳۷۵ علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-forghaniha/fa

Google Scholar

محبوبه فهیم کلام

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
محبوبه فهیم کلام
دانشیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-fahimkalam/fa

حسن

حسن فیض آبادی

استادیار
علوم پایه
حسن فیض آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/feiz1970math/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا قاری

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
محمدرضا قاری
دانشیار دکتری
۳۴۱۳۲۱۴۳ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mr-ghari/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی قاسمی

استادیار
علوم پزشکی
مرتضی قاسمی
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۴۱۲۵۰۱ علوم پزشکی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-ghasemi/fa

Google Scholar
وحید

وحید قاسمی عهد

استادیار
دانشکده علوم انسانی - حقوق
وحید قاسمی عهد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/v-ghasemiahd/fa

Google Scholar

فاطمه قنبری

استادیار
علوم پزشکی - علوم آزمایشگاهی
فاطمه قنبری
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۴۱۲۵۲۸ علوم پزشکی - علوم آزمایشگاهی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-ghanbari/fa

Google Scholar

شهربانو کاهدی

مربی
دانشکده علوم انسانی
شهربانو کاهدی
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-kahedi/fa

عطاله

عطاله کریمی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
عطاله کریمی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-karimi/fa

Google Scholar