نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۲۶۹ مورد.
فرهاد

فرهاد امام جمعه

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فرهاد امام جمعه
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-emamjomeh/fa

نفیسه

نفیسه اوسطی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
نفیسه اوسطی
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://n-osati.ir

Google Scholar
تیمور

تیمور ایزدی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
تیمور ایزدی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/t-izadi/fa

محمد

محمد ایزدی خواه

دانشیار
علوم پایه
محمد ایزدی خواه
دانشیار دکتری
۰۸۶۳۴۱۳۲۲۰۸ علوم پایه

http://izadikhah.ir

Google Scholar Scopus

محسن ایزدیار

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محسن ایزدیار
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-izadyar/fa

سجاد

سجاد باقری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق
سجاد باقری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۲۵۵ فنی و مهندسی - مهندسی برق

http://sanat.iau-arak.ac.ir/fa/page/1588/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7

Google Scholar ORCID
حجت اله

حجت اله برزآبادی فراهانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
حجت اله برزآبادی فراهانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-farahani/fa

طاهره بانو برزویی

استادیار
علوم پزشکی - پرستاری
طاهره بانو برزویی
استادیار -
- علوم پزشکی - پرستاری

http://faculty.iau-arak.ac.ir/t-borzouei/fa

محمدرضا بصیری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی نساجی
محمدرضا بصیری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی نساجی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-basiri/fa

Google Scholar

سید فرهاد بطحایی

مربی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
سید فرهاد بطحایی
مربی -
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/f-bathaee/fa

امیر حسین

امیر حسین بقائی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
امیر حسین بقائی
استادیار دکتری
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ambaghaie/fa

Google Scholar علم سنجی

علی بهرامی

مربی
دانشکده علوم انسانی
علی بهرامی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-bahrami/fa

ساره بهشتی

مربی
فنی و مهندسی
ساره بهشتی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-beheshti/fa

Google Scholar
حمید

حمید بورقانی فراهانی

مربی
دانشکده علوم انسانی
حمید بورقانی فراهانی
مربی دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۴۱۰ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-boorghani/fa

حسین

حسین پارسا مهر

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی نساجی
حسین پارسا مهر
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی نساجی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-parsamehr/fa

آناهیتا

آناهیتا پلوس

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
آناهیتا پلوس
استادیار دکتری
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-polous/fa

ذبیح

ذبیح پیرانی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
ذبیح پیرانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/z-pirani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

محسن تاج آباد

مربی
دانشکده علوم انسانی
محسن تاج آباد
مربی -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-tajabad/fa