نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۶۹ مورد.

مجید تاجداری

استادیار

مهدی تاجداری بازنشسته

استادیار
فنی و مهندسی
مهدی تاجداری بازنشسته
استادیار -
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-tajdary/fa

وحیده ترزمی نژاد

استادیار
دانشکده علوم انسانی
وحیده ترزمی نژاد
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/v-tarzami/fa

داوود

داوود تقوایی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
داوود تقوایی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/d-taghvaei/fa

سارا تقی پور

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
سارا تقی پور
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-taghipour/fa

Google Scholar
حسین

حسین تمیم

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
حسین تمیم
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-tamim/fa

Google Scholar ORCID

محمد صادق توسلی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
محمد صادق توسلی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ms-tavasoli/fa

محمدباقر توکلی

استادیار
فنی و مهندسی
محمدباقر توکلی
استادیار دکتری
۳۴۱۳۴۰۲۸ فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ma-tavakoli/fa

Google Scholar

علی تیموری

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی برق
علی تیموری
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی برق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-taimori/fa

رضا

رضا جعفرنیا

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
رضا جعفرنیا
استادیار دکتری
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-jafarinia/fa

Google Scholar

ملیحه جعفری

مربی
دانشکده علوم انسانی
ملیحه جعفری
مربی دکتری
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-jafari/fa

زهره جعفری

استادیار
علوم پایه
زهره جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://ozjafari.blogfa.com

Google Scholar
پروانه

پروانه جعفری

استادیار
علوم پایه
پروانه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/p-jafari/fa

Google Scholar
سعید

سعید جعفری مهرآبادی

استادیار
فنی و مهندسی
سعید جعفری مهرآبادی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۵۶۳ فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-jafarim/fa

Google Scholar Scopus
مهناز

مهناز جلالوندی

استادیار
علوم پزشکی - مامایی
مهناز جلالوندی
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۴۱۲۲۲۵ علوم پزشکی - مامایی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-jalalvandi/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا جلالی

مربی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
محمدرضا جلالی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-jalali/en

غلام جمالی

استادیار
مدیریت