نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۲۶۹ مورد.

مجید جمشیدی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
مجید جمشیدی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-jamshidi/fa

جمال

جمال جنابی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک

کمال جوانمرد

استادیار
دانشکده علوم انسانی
کمال جوانمرد
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/k-javanmard/fa

حبیب اله جوانمرد

استادیار
مدیریت - مدیریت دولتی
حبیب اله جوانمرد
استادیار -
- مدیریت - مدیریت دولتی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-javanmard/fa

لیلا جواهری

مربی
دانشکده علوم انسانی
لیلا جواهری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/l-javaheri/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
مزدا

مزدا چاوش اکبری

مربی
کشاورزی و منابع طبیعی
مزدا چاوش اکبری
مربی کارشناسی ارشد
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mchavoshakbari/fa

Google Scholar
سعید

سعید چاوشی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
سعید چاوشی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی

https://www.researchgate.net/profile/Saeid_Chavoshi

Google Scholar Scopus Eprint
مهدی

مهدی چنگیزی

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی چنگیزی
استادیار دکتری
۳۴۱۳۲۰۷۱ کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-changizi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

شیما چهره ای

استادیار
شیما چهره ای
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-chehreie/fa

غلامعلی

غلامعلی حاجی

استادیار
مدیریت - اقتصاد
غلامعلی حاجی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۲۸۹ مدیریت - اقتصاد

http://faculty.iau-arak.ac.ir/gh-haji/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
علیرضا

علیرضا حبیبی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
علیرضا حبیبی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-habibi/fa

Google Scholar

زهرا حبیبی

مربی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
زهرا حبیبی
مربی -
- دانشکده علوم انسانی - حقوق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/z-habibi/fa

رضا حجازی

مربی
کشاورزی و منابع طبیعی
رضا حجازی
مربی -
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-hejazi/fa

محمد صادق

محمد صادق حری

دانشیار
مدیریت
محمد صادق حری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۲۸۴ مدیریت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/ms-horri/fa

Google Scholar
اشکان

اشکان حری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق
اشکان حری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-horri/fa

Google Scholar
علی

علی حسنی جوشقانی

استادیار
فنی و مهندسی
علی حسنی جوشقانی
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۴۱۲۵۶۲ فنی و مهندسی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-hasani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science علم سنجی

عباس حسین آبادی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی برق
عباس حسین آبادی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی برق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-hoseinabadi/fa

مجید

مجید حق وردی

دانشیار
علوم پایه
مجید حق وردی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-haghverdi/fa