نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۶۹ مورد.

شاهرخ حکمت

دانشیار
دانشکده علوم انسانی
شاهرخ حکمت
دانشیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-hekmat/fa

عباسعلی

عباسعلی حیدری بازنشسته

استادیار
دانشکده علوم انسانی
عباسعلی حیدری بازنشسته
استادیار دکتری
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۳۵ دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-heidari/fa

Google Scholar
بهروز

بهروز حیدری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق
بهروز حیدری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/b-heidari/fa

شهاب

شهاب خاقانی

دانشیار
کشاورزی و منابع طبیعی

مرجان خان محمدی

استادیار
فنی و مهندسی

حسین خدادادی

فنی و مهندسی - مهندسی صنایع
حسین خدادادی
- -
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-khodadadi/fa

میترا خدادوستان شهرکی

مربی
علوم پزشکی - مامایی
میترا خدادوستان شهرکی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پزشکی - مامایی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-khodadoostan/fa

علیرضا خراسانی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی برق
علیرضا خراسانی
مربی -
- فنی و مهندسی - مهندسی برق

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-khorasani/fa

امیربهمن خلیلی

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع
امیربهمن خلیلی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-khalili/fa

Google Scholar

محمدعلی داودآبادی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمدعلی داودآبادی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-davoodabadi/fa

مجید

مجید داودی نصر

مربی
مدیریت
مجید داودی نصر
مربی دکترای تخصصی
۰۸۶۳۳۴۱۲۲۷۴ مدیریت

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mdavoudinasr/fa

حسین دیباچی

استادیار
علوم پایه
حسین دیباچی
استادیار دکترای تخصصی
۳۴۱۳۰۰۳۹ علوم پایه

http://faculty.iau-arak.ac.ir/h-dibachi/fa

سیامک

سیامک ذبیحی

مربی
کشاورزی و منابع طبیعی
سیامک ذبیحی
مربی دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/szabihi/fa

فاطمه ذوالفقاری

استادیار
علوم پزشکی

معصومه رحمتی

مربی
علوم پزشکی - مامایی
معصومه رحمتی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پزشکی - مامایی

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-rahmati/fa