نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
جعفر

جعفر فخرائی

استادیار

علی فرقانیها

استادیار

حمیدرضا قاسمی

استادیار
سمیرا

سمیرا قیاسی

استادیار

حمیدرضا کریمی

استادیار
شیلا

شیلا گلدسته

استادیار
مسعود

مسعود گماریان

استادیار

مرضیه لهراسبی

مربی

دانشکده علوم انسانی