نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۶۶ مورد.

سمانه غنی

کارشناسی

علی فاتحی

کارشناسی

کاظم گرام

کارشناسی

مرضیه لهراسبی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مرضیه لهراسبی
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-lohrasbi/fa