نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

رزیتا عیلانی

دکترای تخصصی
رزیتا عیلانی
استادیار دکترای تخصصی
rozita_ilani@yahoo.fr -
۰۸۶۳۳۴۱۲۳۴۳

http://faculty.iau-arak.ac.ir/rozita-ilani/fa

امیر غفارجباری

کارشناسی
امیر غفارجباری
مربی کارشناسی
aghafar@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/aghafar/fa

سمانه غنی

کارشناسی
سمانه غنی
مربی کارشناسی
s-ghani@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-ghani/fa

علی فاتحی

کارشناسی
علی فاتحی
مربی کارشناسی
a-fatehi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-fatehi/fa

جعفر
جعفر فخرائی
استادیار دکتری
j-fakhraee@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/j-fakhraee/fa

روهام فراهانی

کارشناسی
روهام فراهانی
مربی کارشناسی
r-farahani@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/r-farahani/fa

علی فرقانیها
استادیار دکتری
a-forghaniha@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/a-forghaniha/fa

حسن فیض آبادی

کارشناسی
حسن فیض آبادی
مربی کارشناسی
hfeizabadi@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hfeizabadi/fa

محمدرضا قاری

کارشناسی
محمدرضا قاری
مربی کارشناسی
mr-ghari@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/mr-ghari/fa

حمیدرضا قاسمی
استادیار دکتری
hr-ghasemi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hr-ghasemi/fa

حمیدرضا کریمی

کارشناسی
حمیدرضا کریمی
استادیار کارشناسی
hr-karimi@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/hr-karimi/fa

فریده کشاورز رضائی
استادیار کارشناسی
fkeshavarz@kashanu.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/fkeshavarz/fa

سمیرا کلانتری

کارشناسی
سمیرا کلانتری
مربی کارشناسی
s-kalantary@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/s-kalantary/fa

کاظم گرام

کارشناسی
کاظم گرام
مربی کارشناسی
k-geram@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/k-geram/fa

شیلا
شیلا گلدسته
استادیار دکتری
sh-goldaste@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-goldaste/fa

مسعود
مسعود گماریان
استادیار دکتری
m-gomarian@iau-arak.ac.ir -
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-gomarian/fa

مرضیه لهراسبی

کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی
مرضیه لهراسبی
مربی کارشناسی ارشد
m-lohrasbi@iau-arak.ac.ir دانشکده علوم انسانی
-

http://faculty.iau-arak.ac.ir/m-lohrasbi/fa