زهرا رفیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهنسی کشاورزی گیاهپزشکیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزیصنعتی اصفهان
دکتری۱۳۸۹حشره شناسی کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه گیاهپزشکی 1388-1390

 

پژوهشگر برتر دانشجویی 1389

حشره شناسی - سم شناسی- فیزیولوزی حشرات- زنبور عسل- آفت شناسی

حشره شناسی - سم شناسی- فیزیولوزی حشرات- زنبور عسل- آفت شناسی

سوابق پژوهشی

عضو انجمن حشره شناسان ایران

ساعات حضور

یکشنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح تا ۱۶